SPECJALISTA II STOPNIA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ

Delegat na zjazd okręgowy i zjazd krajowy przez wszystkie kadencje.

Członek Komisji Egzaminacyjnych  dla lekarzy dentystów na specjalizację pierwszego i drugiego stopnia od pierwszej kadencji do chwili obecnej.

I Kadencja (1989-1993)

 1. Przewodnicząca Komisji Socjalnej DIL:
 • Zorganizowanie pierwszego posiedzenia Komisji Socjalnej Naczelner Rady Lekarskiej w 1990 roku we Wrocławiu;
 • Zainicjowanie działalności pierwszego w Polsce Koła Lekarzy Seniorów, które spowodowało powstanie licznych kół Seniorów we wszystkich izbach;
 • Zorganizowanie Koleżeńskiej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej;
 • Opracowanie regulaminu i uruchomienie funkcjonujących do dziś odpraw pośmiertnych
 1. Członek Klubu Stomatologów w DIL i NRL;
 2. Zastępca przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej (przewodniczący dr Kurowski);

II Kadencja (1993 – 1997)

 • Zorganizowanie Zespołu a następnie Koła Lekarzy Prywatnie Praktykujących (1994).
 • Zorganizowanie Ogólnopolskiego Forum Lekarzy Prywatnie Praktykujących 22.11.2003 we Wrocławiu
 • Organizowanie regularnych szkoleń dotyczących funkcjonowania lekarzy prywatnie praktykujących, organizowane są wyjazdy szkoleniowo-integracyjne.

III Kadencja (1997 – 2001)

 • Przewodnicząca Komisji Kształcenia DIL;
 • Nawiązanie współpracy ze Studium Kształcenia Podyplomowego Lekarzy;
 • Zorganizowanie regularnych szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów, które do tej pory są kontynuowane;
 • Członek Komisji Stomatologicznej DIL.

IV Kadencja (2001 – 2005)

 • Przewodnicząca Komisji Lekarzy Prywatnie Praktykujących;
 • Podpisanie Porozumienia z Wojewodą Dolnoślaskim w sprawie reklam usług lekarskich. Zasady ustalone przez rocław są realizowane w wielu Izbach;

V Kadencja (2005 – 2008)

 1. Wiceprzewodnicząca DIL;
 2. Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej DIL;
 3. Tradycyjne Koncerty Noworoczne w DIL służące integracji środowiska;
 4. Członek Naczelnej Rady Lekarskiej – Komisji Stomatologicznej i Zespołu Lekarzy Prywatnie Praktykujących;
 5. Ciągła działalność organizacyjno – szkoleniowa;
 6. Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej w Piechowicach (5-8.06.2008). Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem środowiska lekarzy i lekarzy dentystów z całej Polski.

VI Kadencja (2009 – 2013)

 1. Przewodnicząca KLPP;
 2. Członek Zespołu Prywatnych Praktyk NIL;
 3. Członek kasy zapomogowo-pożyczkowej DIL;
 4. Delegat na Zjazd Krajowy;

VII Kadencja (2013 – 2017)

 1. Przewodnicząca KLPP;
 2. Członek Zespołu Prywatnych Praktyk NIL;
 3. Członek kasy zapomogowo-pożyczkowej DIL;
 4. Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy;
 5. Członek Naczelnego Sądu Lekarskiego

ODZNACZENIA

 1. Brązowy Krzyż Zasługi;
 2. Srebrny Krzyż Zasługi;
 3. Medal Mikulicza-Radeckiego najwyższe wyróżnienie DIL;
 4. Odznaka resortowa Zasłużony dla Służby Zdrowia;
 5. Złoty Medal Zasłużona dla Dolnego Śląska;
 6. Meritus pro Medicus (Zasłużony dla Lekarzy) nr 43- 22 stycznia 2010) najwyższe odznaczenie Naczelnej Izby Lekarskiej – informacja prasowa.

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI:

Przez wszystkie kadencje starałam się współpracować z licznymi instytucjami (Sanepid, Urząd Miasta, Wojewoda, Urząd Marszałkowski, Urząd skarbowy oraz inne urzędy, z którymi musi stykać się lekarz prowadzący swój Prywatny Gabinet Lekarski i Lekarsko – Dentystyczny). Poza współpracą z lekarzami i lekarzami dentystami z Izb Lekarskich w całej Polsce współpracowałam z Saksońską Izbą Lekarską, która do dnia dzisiejszego przysyła propozycje szkoleń dla naszych Koleżanek i Kolegów. Przez wszystkie kadencje brałam udział w spotkaniach dotyczących odzyskania Domu Lekarza. Poznałam Lekarzy, którzy budowali własnymi rękami ten dom i przyjechali z zagranicy by razem z nami cieszyć się jego odzyskaniem. W Domu Lekarza odbyło się I posiedzenie i spotkanie po latach naszych znakomitych nauczycieli (prof. K. Jabłoński i prof. B. Popielski). Także wielu innych znanych lekarzy prowadziło bardzo ekspresyjne spotkania po latach, które zainspirowały mnie do stworzenia Komisji Socjalnej. Nasze inicjatywy inspirowały analogiczne rozwiązania w innych Izbach.

Moja działalność samorządowa dla środowiska była zawsze jasna i przejrzysta. Poświęciłam wiele czasu i zdrowia, aby zawód lekarza był godnie postrzegany przez społeczeństwo, a Kodeks Etyki Lekarskiej był dla nas jasnym przewodnikiem. Dziękuję Komisji Stomatologicznej i Komisji Kształcenia za kontynuowanie moich pomysłów i niedokończonych prac. Warto zwrócić uwagę na większą integrację środowiska – jak pisze prof. Prastowski powrotu do lekarza humanisty.

W następnych kadencjach warto wrócić do zorganizowania Komisji Lekarzy Prywatnie Praktykujących. Koło, które obecnie liczy ponad 300 osób nie ma właściwego przełożenia w strukturach samorządu lekarskiego. W czasie moich licznych spotkań z lekarzami z całej Polski trudno mi wyjaśnić, w dobie masowej prywatyzacji ta grupa zawodowa nie ma swoich reprezentantów w Radzie Dolnośląskiej. Mam nadzieję, że wybierzemy takich przedstawicieli, którzy podejmą właściwe decyzje i będą nas godnie reprezentować i rozwiązywać trudne nasze problemy.

Studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończone w 1980 roku.

Specjalizacja: Stomatologia Ogólna.

Praca: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska (od 1987 r.- gabinet prywatny).

Funkcje w samorządzie lekarskim Dolnośląskiej Izby Lekarskiej:

 1. Zastępca sekretarza Komisji Stomatologicznej 1997 – 2001 r.
 2. Sekretarz Komisji Stomatologicznej 2001 – 2009 r.
 1. Sekretarz Koła lekarzy Prywatnie Praktykujących od 1997 r. do chwili obecnej (tj. VII kadencja).
 2. Przewodnicząca Zespołu Komisji Stomatologicznej ds. współpracy z Sanepidem (V kadencja).
 3. Delegat na IV Krajowy Zjazd Lekarzy.
 4. Delegat na Okręgowe Zjazdy Lekarzy DIL od 1997 roku (tj. od III kadencji ) do chwili obecnej 
 (tj. VII kadencji).

Praca na rzecz samorządu lekarskiego:

 1. Pomoc w dotarciu do obowiązujących przepisów prawnych dotyczących prowadzenia praktyk lekarskich: procedury sanitarno-epidemiologiczne, procedury dotyczące odpadów, autoklawy 
 i ich dozór, prowadzenie dokumentacji medycznej, ogłaszanie się lekarzy (szkolenie lekarzy).
 2. Obrona godności zawodu lekarza i dbałość o przestrzeganie Kodeksu Etyki Lekarskiej.
 3. Integracja środowiska (spotkania i wyjazdy szkoleniowo – integracyjne).
 4. Wizytacje gabinetów lekarskich z ramienia DIL wymagane do rejestracji praktyk.
 5. Praca na rzecz Okręgowych Komisji Wyborczych.

Odznaczenia za działalność samorządową:

 1. Odznaczenie honorowe DIL – Medal im. Jana Mikulicza – Radeckiego (2007 r.).
 2. Odznaczenie przez Prezydenta RP – Brązowy Krzyż Zasługi (2012 r.)
 3. Odznaka honorowa Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia” (2014 r.)

Praca :

1981r – aktualnie Prywatna Praktyka Stomatologiczna we Wrocławiu Lekarz Stomatolog

2009r –aktualnie Lekarz Stomatolog Specjalista Protetyk w NZOZ Zawidawie

Edukacja :

1973 – 1975r Medyczne Studium Zawodowe – wydział Techniki Dentystycznej we Wrocławiu

1976 – 1981r Akademia Medyczna we Wrocławiu – wydział Stomatologii

1983r – ukończona Specjalizacja pierwszego stopnia ze Stomatologii Ogólnej

1990r – ukończona Specjalizacja drugiego stopnia z Protetyki stomatologicznej

Działalność Samorządowa w DIL:

 • Od roku 2000 członek Koła Lekarzy Prywatnie Praktykujących.
 • VI (2009-2013) kadencja —skarbnik KLPP
 • VII (2013-2017) kadencja — skarbnik ,sprawy finansowe KLPP
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy DIL w VI i VII kadencji.
 • W Komisji stomatologicznej DIL działa także dwie kadencje (VI i VII) z czego drugą w Zarządzie jako Przewodniczący Zespołu Prozdrowotnego oraz Zespołu do współpracy z Technikami Dentystycznymi.
 • W obecnej VII kadencji działa również jako Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
 • Jako skarbnik KLPP współuczestniczył w zorganizowaniu wyjazdu rekreacyjno-szkoleniowego do Polanicy Zdrój w 2012r.
 • Nadzoruje także wykonanie tablicy pamiątkowej na terenie DILu na cześć Profesora A Cieszyńskiego.
 • Od kilku lat prowadzi również współpracę z organem zewnętrznym jakim jest Wydział Zdrowia propagując profilaktykę stomatologiczną podczas „Dni Promocji Zdrowia we Wrocławiu”

Hobby: literatura branżowa, zamiłowanie do antyków, wędkarstwo, pływanie, podróże.

Studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończone w 1986 roku.

Praca obecnie:

 1. Prywatny Gabinet Stomatologiczny w Polanicy Zdrój (od 1988 r.)
 2. Praca charytatywna w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Polanicy Zdrój dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz w Towarzystwie Przyjaciół Rodziców dzieci z różnymi uszkodzeniami.

Działalność w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej.

1. Wieloletni członek Koła lekarzy Prywatnie praktykujących.

2. VII kadencja ( 2013 – 2017):

 • członek ZarząduKLPP,
 • członek Komisji Stomatologicznej DIL,
 • delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy DIL.

3. Organizator wyjazdów integracyjno-szkoleniowych i rekreacyjnych:

 • Polanica Zdrój – Praga (maj 2012),
 • Wiedeń – Budapeszt – Bratysława (maj 2013),
 • Zieleniec ( wyjazd „Pokochajmy swoje zdrowie zimą” luty 2014 z nauką jazdy na nartach biegowych),
 • Petersburg ( maj 2014).

Zainteresowania: podróże, tenis, rower, narty zjazdowe i biegowe, pływanie i windsurfing.

Studia: Akademia Medyczna we Wrocławiu, Dyplom 1969r.

Specjalizacja:

 • stomatologia ogólna Io-1979r.
 • stomatologia zachowawcza IIo-1984r.

Działalność na rzecz Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu:

 • członek Koła Lekarzy Prywatnie Praktykujących od początku jego istnienia tj. od 1994 roku,
 • członek Komisji Stomatologicznej DRL V i VI kadencja,
 • w obecnej VII kadencji –jestem delegatem na Zjazd DIL,
 • w obecnej VII kadencji w Komisji Stomatologicznej DRL należę do zespołu do spraw prozdrowotnych i rekreacji oraz do zespołu integracji i współpracy z Kołami Terenowymi DIL.