W dniu 14 maja 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie członków Koła Lekarzy Prywatnie Praktykujących DIL prowadzone przez przewodniczącego lek. dent. Marka Stehlika i skarbnika lek. dent. Darię Zacharko – Kucharyk. Po otwarciu obrad zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego dr Bernarda Hryncewicza. Następnie lek. dent. Marek Stehlik poinformował uczestników o odbytym spotkaniu z lek. dent. Teresą Bujko i nadaniu jej tytułu Honorowego Członka KLPP. Na zebraniu została także przekazana informacja o przesunięciu terminu wyjazdu integracyjno-szkoleniowego KLPP do Polanicy Zdroju, który odbędzie się w dniach 22-25.09.2022r. Z tego powodu został wydłużony termin składania deklaracji wyjazdowych. Prosimy w tej sprawie zgłaszać się do lek.dent Marzeny Kufel tel.509-890-002 do dnia 23.05.2022r. Przewidywany koszt wyjazdu wynosi 1.300 złotych na osobę. Koszt zaliczki przy zapisie na wyjazd to 300 złotych.

Następnie zostały podane propozycje kolejnych szkoleń KLPP na rok 2022:

  1. ”Przepisy BHP”.
  2. ”Pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym”.

Przedstawiono również propozycje kolejnych wyjazdów szkoleniowych na rok 2023: Jura Krakowsko-Częstochowska lub Beskidy.

Kolejne spotkanie KLPP zostało zaplanowane na 10 września 2022 roku.

Lek.dent.Marek Stehlik
Przewodniczący KLPP