Na podstawie analizy zapisów interpretacji podatkowych Ministerstwa Finansów należy stwierdzić, że zarówno zakup od technika protezy czy nazwanie w treści faktury – usługa protetyczna, winny być wykazywane w kol. 10 Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów ( PKPiR ) Lekarz zleca innej firmie ( pracowni protetycznej) wykonanie np. protezy, która w procesie leczenia pacjenta staje się główną substancją gotowego wyrobu.
W związku z powyższym wydatki poniesione na ww. zakup należy ująć w kol. 10 PKPiR – „zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu”.
Tak jak wyżej wskazałam, nie ma znaczenia czy nazwa kosztu będzie to zakup protezy czy usługa protetyczna, koszt powinien być umieszczony w kol.10 PKPiR.

Doradca Podatkowy
Barbara Mieczkowska
nr wpisu 06632