Zbliża się VIII kadencja działalności samorządu lekarskiego obejmująca lata 2018 – 2022, a wraz z nią nadszedł czas wyborów w KLPP: Delegatów DIL, Przewodniczącego i Zarządu Koła.

Przewodnią myślą naszych zebrań wyborczych jest cytat, iż „samorząd lekarski jest na tyle skuteczny, na ile może liczyć na zaangażowanie i aktywność lekarzy, których reprezentuje”.

Cieszymy się, że członkowie naszego Koła rozumieją fakt, że izby lekarskie to narzędzie w rękach lekarzy i samo narzekanie, a tym samym bierna postawa – nie pomoże, bowiem to od naszego czynnego udziału oraz wyboru naszych delegatów zależy, czy nasze problemy i postulaty zostaną zauważone i – co istotne – będą brane pod uwagę w negocjacjach i pracach na wyższych szczeblach samorządu lekarskiego.

Członkowie naszego Koła jak zawsze stanęli na wysokości zadania, nie zawiedli i już w pierwszym terminie wyborczym w dniu 23.09.2017 wybrali siedmiu delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy DIL oraz dokonali wyboru Przewodniczącej i Zarządu naszego Koła na VIII kadencję.

Mamy grupę osób, która liczy na nas – Delegatów. Uważamy, iż wciąż jest dużo do zrobienia. Chcemy pomóc naszym członkom Koła w dotarciu do obowiązujących nas przepisów i zrozumieniu wielu zawiłości prawnych dotyczących prowadzenia działalności. Chcielibyśmy i dążymy do tego, aby nasze koło było środowiskiem lekarzy, które będzie się
wspierać i integrować na naszych wspólnych spotkaniach w DIL oraz tych wyjazdowych rekreacyjnych, które są już tradycją naszego koła.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach osobiście w dn. 23.09.2017 w siedzibie DIL na ul. J.Matejki oraz lekarzom, którzy głosowali korespondencyjnie na naszych Delegatów.

Szczególne podziękowanie kierujemy do członka naszego koła pana doktora Kazimierza Gwóździa, który tak bardzo chciał wziąć udział w wyborach na przewodniczącego Koła, iż pomimo konieczności przybycia z osobą towarzyszącą przyjechał na zebranie i zagłosował. Z pewnością jest to postawa godna naśladowania i dumni jesteśmy, że jest członkiem naszego Koła i przy tej okazji życzymy mu dużo zdrowia i samych serdeczności.

Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu naszego zebrania wyborczego pracownikom Dolnośląskiej Izby Lekarskiej a to: Renacie Czajce, Katarzynie Nazaruk oraz Patrycji Malec.

Dziękujemy także koleżance Iwonie Świętkowskiej za osobisty udział jako przedstawiciela Rady Lekarskiej DIL oraz koleżankom, które zgodziły się poprowadzić dwie komisje skrutacyjne.

Komisji skrutacyjnej do wyborów na delegatów przewodniczyła Barbara Kotowska, a członkami były: Hanna Dankowska i Hanna Piechota.

Komisję skrutacyjną do wyborów na przewodniczącego Koła i Zarząd Koła poprowadziły: przewodnicząca Lucyna Przybylska i członkowie komisji Elżbieta Kliś i Barbara Marcinkowska.

Dziękujemy Koleżankom za zaangażowanie i skrupulatne liczenie oddanych głosów, a wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy.

Delegatom, nowo wybranemu Zarządowi Koła, a przede wszystkim naszej Przewodniczącej Teresie Bujko, która jest założycielem KLPP i z ogromnym zaangażowaniem, dbając o nasze potrzeby, ucząc społecznego działania, stoi na czele nieprzerwanie od 23 lat.

Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarz DIL na VIII kadencję:

1. Teresa Bujko
2. Brygida Bogacz
3. Alicja Dziewiątkowska
4. Marianna Kozina
5. Andrzej Ocharski
6. Alicja Orłowska
7. Marek Stehlik

Zarząd KLPP na VIII kadencję:

Przewodnicząca – Teresa Bujko

Członkowie zarządu koła:

1. Brygida Bogacz
2. Alicja Dziewiątkowska
3. Marianna Kozina
4. Marzena Kufel
5. Andrzej Ocharski
6. Alicja Orłowska
7. Aneta Pielichowska
8. Marek Stehlik
9. Daria Zacharko-Kucharyk

Informujemy, że podziału funkcji pomiędzy członkami Zarządu KLPP dokonamy na najbliższym zebraniu Zarządu i poinformujemy o powyższym na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy naszych członków do udziału w spotkaniach, których termin podajemy na naszej stronie internetowej, a także do czynnego udziału w pracach KLPP.

Ostatnie w tym roku, świąteczne spotkanie KLPP odbędzie się w DIL na ul. Matejki 16.12.2017. Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Koła.

Sekretarz – VII Kadencji – KLPP
Alicja Dziewiątkowska