Zarząd KLPP przypomina:
zbiórka uczestników wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego do Kazimierza Dolnego:

Zbiórka – 23.05 br – czwartek

Miejsce – parking Hotelu Wrocław we Wrocławiu

Godzina – odjazd autokaru -TYM-SPORT -godz.10.30

Życzymy uczestnikom szerokiej drogi i udanego pobytu.