• Ogólna liczba członków KLPP – 316 osób
  • Lekarze dentyści — 233 osoby
  • Lekarze medycyny — 83 osoby
1. Teresa Bujko – przewodnicząca koła
2. R. Błachut
3. K. Gwóźdź
4. J. Janiec
5. S. Mikulewicz
6. T. Piss
7. J. Puniewska
8. H. Skulska
9. Z. Stępniewski
1. Teresa Bujko – przewodnicząca
2. Alicja Dziewiątkowska – sekretarz
3. Bożena Kalmuk
4. Marianna Kozina
5. Ewa Janiak
6. Krystyna Królak
7 .Wojciech Niemiec
1. Teresa Bujko – przewodnicząca
2. Alicja Dziewiątkowska -sekretarz
3. Krystyna Czernik – szkolenia
4. Elżbieta Koźmińska – wyjazdy rekreacyjne
5. Andrzej Ocharski
1. Teresa Bujko – przewodnicząca
2. Alicja Dziewiątkowska – sekretarz
3. Bożena Kalmuk – szkolenia
4. Jerzy Mazurkiewicz – sprawy rejestracji
1. Teresa Bujko – przewodnicząca
2. Alicja Dziewiątkowska – sekretarz
3. Elżbieta Koźmińska – wyjazdy rekreacyjne
4. Marek Stehlik – finanse

Teresa Bujko

lek. dent. Teresa Bujko – założycielka i honorowa członkini KLPP.

Przewodniczący Koła Lekarzy Prywatnie Praktykujących 9 kadencja lek. dent. Marek Stehlik 

KLPP powstało w 1994 roku w wyniku przekształcenia Zespołu ds. prywatnych praktyk, działającego w DIL już od pierwszej kadencji. Koło ukonstytuowało się na posiedzeniu w dniu 15.01.1994 r.

Celem utworzenia Koła było stworzenie warunków pozwalających możliwie najszerszemu kręgowi członków DIL na aktywny współudział w realizowaniu stojących przed samorządem lekarskim zadań i przysługujących mu uprawnień, a także usprawnienia przepływu informacji między organami DIL i jej członkami.

Na pierwszych posiedzeniach, odbywających się co miesiąc, poruszano aktualne problemy nurtujące środowisko lekarzy prywatnie praktykujących. Wypracowano na nich formę spotkań szkoleniowo-dyskusyjnych i tak jest do chwili obecnej.

Od samego początku działalności Koło ściśle współpracowało z Sanepidem i organizowało spotkania szkoleniowe ze specjalistami z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej we Wrocławiu (Dyrektor WSSE we Wrocławiu dr Jerzy Odonicz – Czarnecki, dr Małgorzata Kuś, Kierownik Działu Epidemiologii WSSE – lek. med. Witold Paczosa, Dyrektor WSSE we Wrocławiu dr Jacek Klakoćar).

Koło jako pierwsze w DIL organizowało szkolenia z pierwszej pomocy medycznej (dr Wanda Paradowska-Jeszke, dr Igor Chęciński, dr Jacek Smereka).

Prowadzone są szkolenia dotyczące recept lekarskich (współpraca z Nadzorem Farmaceutycznym).

Szkolenia podatkowe – mgr Barbara Mieczkowska – doradca podatkowy – Prezes Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Gospodarczej.

Obecnie tych spraw jest jeszcze więcej, gdyż lekarze jako grupa zawodowa wykonująca we własnym zakresie działalność gospodarczą są przedsiębiorcami i podlegają pod bardzo wiele uregulowań prawnych. Lista instytucji, które są uprawnione do kontroli również jest długa. Obowiązuje mnóstwo biurokratyczno – urzędowych czynności związanych z prowadzeniem gabinetów lekarskich. Ponieważ wszyscy lekarze – członkowie Koła, chcą prowadzić swoje praktyki lekarskie w zgodzie z obowiązującymi przepisami – bo jak wiadomo „nieznajomość prawa nie tłumaczy”, jednym z najważniejszych zadań Koła jest pomoc w dotarciu do nich i wyjaśnienie wielu zawiłości prawnych.