W dniu 19 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie  zarządu Koła Lekarzy Prywatnie Praktykujących przy DIL.

Omówione zostały następujące tematy:

  1. Bieżące sprawy dotyczące aktualnej działalności KLPP.
  2. Jednogłośnie podjęto decyzję o nadaniu Pani lek. dent. Teresie Bujko tytułu „ Honorowej Członkini KLPP” oraz uhonorowaniu dyplomem okolicznościowym.
  3. Jednogłośnie zadecydowano o przeznaczeniu kwoty w wysokości 5.000 zł na potrzeby lekarzy stomatologów z Ukrainy, którzy zmuszeni zostali do opuszczenia swojego kraju z powodu wojny.
  4. Dyskutowano na temat innych form pomocy uchodźcom z Ukrainy.
  5. Omówiono możliwość wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego we wrześniu 2022r.

Zostały zgłoszone cztery lokalizacje na wyjazd: Polanica Zdrój, Międzyrzecze, Jura Krakowsko-Częstochowska i Beskidy.  Propozycje zostaną przedstawione  na najbliższym  spotkaniu KLPP wszystkim członkom Koła.

Lek. dent. Alicja Orłowska

Sekretarz KLPP